Máy điều hòa chính xác Orion

 • afpap-r

  PAP10A1-FW

  0 trên 5

  Model: PAP10A1-FW

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 6.5 Kw

  Công suất sưởi: 6.5Kw

  Áp suất tĩnh: 560 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 1.5 m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 15 – 32 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.7 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 2135 x 763 x 655 mm

  Trọng lượng: 260 Kg

 • afpap-r

  PAP10A1-K

  0 trên 5

  Model: PAP10A1-K

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 4.7 Kw

  Công suất sưởi: 4.7 Kw

  Áp suất tĩnh: 250 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 5kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 2.2 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1798 x 940 x 664 mm

  Trọng lượng: 235 Kg

 • afpap-r

  PAP10A1-W

  0 trên 5

  Model: PAP10A1-W

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 6.5 Kw

  Công suất sưởi: 6.5Kw

  Áp suất tĩnh: 870 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 1.5 m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 15 – 32 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.7 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1703 x 763 x 655 mm

  Trọng lượng: 215 Kg

 • modelar

  PAP120A-KR

  0 trên 5

  Model: PAP120A-KR

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Phạm vi nhiệt độ:  18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 45- 60%

  Công suất lạnh: 38 Kw

  Công suất sưởi: 14.5 Kw

  Lưu lượng khí: 110 – 120 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 54 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 960 x 520 x 300 mm mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 700 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1420 x 800 x 870 x 2 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  130 x 2 Kg

  Kích thước máy tạo độ ẩm:  960 x 790 x 550 mm

  Trọng lượng máy tạo độ ẩm: 90Kg

 • modelpap-d

  PAP120A-R

  0 trên 5

  Model: PAP120A-R

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 38 Kw

  Công suất sưởi: 14.5 Kw

  Lưu lượng khí: 110 – 120 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 31.5 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1870 x 790 x 1900 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 700 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1420 x 800 x 870 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  130×2 Kg

 • modelar

  PAP20A-KR

  0 trên 5

  Model: PAP20A-KR

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Phạm vi nhiệt độ:  18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 45- 60%

  Công suất lạnh: 8 Kw

  Công suất sưởi: 3 Kw

  Lưu lượng khí: 20 – 23 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 11 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 555 x 990 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 240 Kg

  Kích thước dàn nóng: 824 x 420 x 810 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  65 Kg

  Kích thước máy tạo độ ẩm: 960 x 520 x 300 mm

  Trọng lượng máy tạo độ ẩm: 35Kg

 • modelpap-d

  PAP20A-R

  0 trên 5

  Model: PAP20A-R

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 8 Kw

  Công suất sưởi: 3 Kw

  Lưu lượng khí: 20 – 23 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 6.6 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 555 x 990 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 240 Kg

  Kích thước dàn nóng: 824 x 420 x 810 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  65 Kg

 • afpap-r

  PAP20A1

  0 trên 5

  Model: PAP20A1

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 9.4 Kw

  Công suất sưởi: 10.5Kw

  Áp suất tĩnh: 250 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 13 – 20 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 3.9 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1610 × 1150 × 770 mm

  Trọng lượng: 290 Kg

 • afpap-r

  PAP20A1-F

  0 trên 5

  Model: PAP20A1-F

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 9.4 Kw

  Công suất sưởi: 10.5Kw

  Áp suất tĩnh: 690 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 13 – 20 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 3.9 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 2010 x 1150 x 770 mm

  Trọng lượng: 365 Kg