Máy hút chân không Orion

 • kcm310kcpl

  KCM 310-V

  0 trên 5

  Model: KCM 310-V

  Độ chân không: 100 Pa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 308 m3/h

  Công suất điện: 5.5 kw

  Độ ồn: 72 dB

  Trọng lượng: 485 Kg

 • tải xuốngkcpl

  KCP100D-V-01A

  0 trên 5

  Model: KCP100D-V-01A

  Độ chân không: 0  Pa

  Lưu lượng khí hút: 96 m3/h

  Công suất điện: 2.2 kw

  Độ ồn: 74 dB

  Trọng lượng: 35 Kg

 • tải xuốngkcpl

  KCP150D-V-01A

  0 trên 5

  Model: KCP150D-V-01A

  Độ chân không: 0 – 80 Pa

  Lưu lượng khí hút: 158 m3/h

  Công suất điện: 3.7 kw

  Độ ồn: 76 dB

  Trọng lượng: 155 Kg

 • tải xuốngkcpl

  KCP150D-VH-01A

  0 trên 5

  Model: KCP150D-VH-01A

  Độ chân không: 0 – 60  Pa

  Lưu lượng khí hút: 158 m3/h

  Công suất điện: 3.7 kw

  Độ ồn: 78 dB

  Trọng lượng: 156 Kg

 • tải xuốngkcpl

  KCP250D-V-01A

  0 trên 5

  Model: KCP250D-V-01A

  Độ chân không: 0 – 80 Pa

  Lưu lượng khí hút: 256 m3/h

  Công suất điện: 5.5 kw

  Độ ồn: 80 dB

  Trọng lượng: 225 Kg

 • kcphkcpl

  KCPH30-V-01A-50/60

  0 trên 5

  Model: KCPH30-V-01A-50/60

  Độ chân không: 0 -100 Pa

  Lưu lượng khí hút: 29 – 29.7 m3/h

  Công suất điện: 1.5 kw

  Độ ồn: 74 dB

  Trọng lượng: 57 Kg