Máy làm lạnh cho máy cắt Laser

 • fiberrke-bl

  RKS1100B-VW-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS1100B-VW-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 42Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 3 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 5kw

  Điện năng tiêu thụ: 15.4Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 2.5Kw

  Bồn nước lanh: 100L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1410 x 854 x 1610 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS1500G-MV-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS1500G-MV-2CH

  Công suất lạnh: 3.9Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Điện năng tiêu thụ: 2.6Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 0.4Kw

  Bồn nước lanh: 20L

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1140 x 700 x 627 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS2200B-VW-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS2200B-VW-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 9.4Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 2kw

  Điện năng tiêu thụ: 4.4Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 0.75Kw

  Bồn nước lanh: 20L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1080 x 1200 x 660 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS2200G-V-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS2200G-V-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 7.7Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Điện năng tiêu thụ: 5.5Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 0.75Kw

  Bồn nước lanh: 20L

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1080 x 1200 x 660 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS3750B-V-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS3750B-V-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 11.2Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 3 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 3kw

  Điện năng tiêu thụ: 6.3Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 1.1Kw

  Bồn nước lanh: 20L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1080 x 1200 x 660 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS3750B-VW-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS3750B-VW-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 13.1Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 3kw

  Điện năng tiêu thụ: 6Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 1.1Kw

  Bồn nước lanh: 60L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1410 x 752 x 950 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS5500B-V-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS5500B-V-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 19.3Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 3 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 5kw

  Điện năng tiêu thụ: 10.7Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 2Kw

  Bồn nước lanh: 90L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1700 x 854 x 1100 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS5500B-VW-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS5500B-VW-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 22.4Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 5kw

  Điện năng tiêu thụ: 9.7Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 2Kw

  Bồn nước lanh: 90L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1700 x 854 x 1100 mm

  xuất sứ: Nhật Bản

 • fiberrke-bl

  RKS7500B-VW-2CH

  0 trên 5

  Model: RKS7500B-VW-2CH

  Kiểu giải nhiệt: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 26.3Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 5 – 35 độ C

  Công suất sưởi: 5kw

  Điện năng tiêu thụ: 11Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Nguồn điện: 3pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước lạnh: 2Kw

  Bồn nước lanh: 90L

  Bơm nóng: 0.65kw

  Bồn nóng: 10L

  Kích thước: 1700 x 854 x 1100 mm

  xuất sứ: Nhật Bản