Máy làm lạnh nước Orion

 • imagestải xuống

  RKE20000A-VW

  0 trên 5

  Model: RKE20000A-VW

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 70Kw

  Công suất tiêu thụ: 38Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw x 2

  Tank nước: 250L

  Kích thước: 1700 x 1240 x 2050 mm

  Trọng lượng: 1100Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE22000B-V

  0 trên 5

  Model: RKE22000B-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 74.4Kw

  Công suất tiêu thụ: 43Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw x 2

  Tank nước: 250L

  Kích thước: 2190 x 1200 x 2010 mm

  Trọng lượng: 1050Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKEtải xuống

  RKE2200B1-V-G1

  0 trên 5

  Model: RKE2200B1-V-G1

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 8.7Kw

  Công suất tiêu thụ: 4.6Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.75Kw

  Tank nước: 20L

  Kích thước: 993 x 970 x 530 mm

  Trọng lượng: 135Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKERKE

  RKE2200B1-V-G2

  0 trên 5

  Model: RKE2200B1-V-G2

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 9.5Kw

  Công suất tiêu thụ: 4.6Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.75Kw

  Tank nước: 20L

  Kích thước: 1080 x 970 x 530 mm

  Trọng lượng: 140Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKERKE

  RKE2200B1-VW-G1

  0 trên 5

  Model: RKE2200B1-V-G1

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 10.4Kw

  Công suất tiêu thụ: 3.5Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.75Kw

  Tank nước: 20L

  Kích thước: 993 x 970 x 530 mm

  Trọng lượng: 135Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE30000A-VW

  0 trên 5

  Model: RKE30000A-VW

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 96Kw

  Công suất tiêu thụ: 43Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw x 2

  Tank nước: 320L

  Kích thước: 1700 x 1340 x 2350 mm

  Trọng lượng: 1420Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE30000B-V

  0 trên 5

  Model: RKE30000B-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 96Kw

  Công suất tiêu thụ: 50Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw x 2

  Tank nước: 320L

  Kích thước: 2190 x 1340 x 2350 mm

  Trọng lượng: 1420Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuống3

  RKE3750B-V-G1

  0 trên 5

  Model: RKE3750B-V-G1

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng gió

  Công suất lạnh: 12.2Kw

  Công suất tiêu thụ: 5.4Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 1.1Kw

  Tank nước: 60L

  Kích thước: 1410 x 752 x 720 mm

  Trọng lượng: 200Kg

  Độ ồn: 60dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuống3

  RKE3750B-VW

  0 trên 5

  Model: RKE3750B-VW-G1

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng nước

  Công suất lạnh: 14.1Kw

  Công suất tiêu thụ: 5.1Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 1.1Kw

  Tank nước: 60L

  Kích thước: 1410 x 752 x 720 mm

  Trọng lượng: 200Kg

  Độ ồn: 58dB

  Xuất sứ: Nhật Bản