Máy điều hòa chính xác Orion

 • afpap-r

  PAP05A-L

  0 trên 5

  Model: PAP05A-L

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 2.3 Kw

  Công suất sưởi:2.3 Kw

  Áp suất tĩnh: 200 Pa

   

  Lưu lượng khí: 5 – 7 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 4.7 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1358 x 1100 x 600 mm

  Trọng lượng: 185 Kg

 • afpap-r

  PAP05A1

  0 trên 5

  Model: PAP05A1

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 2.3 Kw

  Công suất sưởi: 2.6Kw

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 3 -5 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.4 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1140 x 700 x 600 mm

  Trọng lượng: 130 Kg

 • afpap-r

  PAP05A1-FK

  0 trên 5

  Model: PAP20B1-FK

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 2.3 Kw

  Công suất sưởi:2.3 Kw

  Áp suất tĩnh: 620 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 2.5kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.6 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1810 x 800 x 650 mm

  Trọng lượng: 215 Kg

 • afpap-r

  PAP05A1-FW

  0 trên 5

  Model: PAP05A1-FW

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 3.2 Kw

  Công suất sưởi: 3.2Kw

  Áp suất tĩnh: 620 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 3 – 5 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 1m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 15 – 32 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.2 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1489 x 586 x 538 mm

  Trọng lượng: 130 Kg

 • afpap-r

  PAP05A1-K

  0 trên 5

  Model: PAP20B1-FW

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 2.3 Kw

  Công suất sưởi:2.3 Kw

  Áp suất tĩnh: 110 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 2.5kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.6 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1589 x 800 x 650 mm

  Trọng lượng: 190 Kg

 • afpap-r

  PAP05A1-W

  0 trên 5

  Model: PAP05A1-W

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 3.2 Kw

  Công suất sưởi: 3.2Kw

  Áp suất tĩnh: 410 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 3 – 5 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 1m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 15 – 32 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.2 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1489 x 586 x 538 mm

  Trọng lượng: 120 Kg

 • afpap-r

  PAP10A1

  0 trên 5

  Model: PAP10A1

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 4.7 Kw

  Công suất sưởi: 5.3Kw

  Áp suất tĩnh: 250 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.8 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1305 x 822 x 661 mm

  Trọng lượng: 185 Kg

 • afpap-r

  PAP10A1-F

  0 trên 5

  Model: PAP10A1-f

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 4.7 Kw

  Công suất sưởi: 5.3Kw

  Áp suất tĩnh: 500 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 1.8 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1565 × 822 × 661 mm

  Trọng lượng: 210 Kg

 • afpap-r

  PAP10A1-FK

  0 trên 5

  Model: PAP10A1-FK

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 4.7 Kw

  Công suất sưởi: 4.7 Kw

  Áp suất tĩnh: 560 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 5kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 2.2 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 2203 x 940 x 664 mm

  Trọng lượng: 280 Kg