Máy điều hòa chính xác Orion

 • afpap-r

  PAP20A1-FK

  0 trên 5

  Model: PAP20A1-FK

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 9.4 Kw

  Công suất sưởi: 9.4 Kw

  Áp suất tĩnh: 690 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 13 – 20 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 10 kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 4.5 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 2263 x 1150 x 820 mm

  Trọng lượng: 445 Kg

 • afpap-r

  PAP20A1-K

  0 trên 5

  Model: PAP20A1-K

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 9.4 Kw

  Công suất sưởi: 9.4 Kw

  Áp suất tĩnh: 250 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 40 – 65%

  Lưu lượng khí: 13 – 20 m3/phút

  Khả năng tách ẩm: 10 kg/h

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 4.5 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1863 × 1150 × 820 mm

  Trọng lượng: 370 Kg

 • afpap-r

  PAP20B1-FW

  0 trên 5

  Model: PAP20B1-FW

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 13 Kw

  Công suất sưởi: 13 Kw

  Áp suất tĩnh: 300/690 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 2.2 m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 13 – 20 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 3.0 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 2291 x 973 x 653 mm

  Trọng lượng: 290 Kg

 • afpap-r

  PAP20B1-W

  0 trên 5

  Model: PAP20B1-W

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 13 Kw

  Công suất sưởi: 13 Kw

  Áp suất tĩnh: 350/1000 Pa

  Phạm vi nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Lưu lượng khí: 7 – 10 m3/phút

  Lượng nước làm mát: 2.2 m3/h

  Nhiệt độ nước làm mát: 13 – 20 độ C

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 3.0 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước: 1842 × 973 × 653 mm

  Trọng lượng: 220 Kg

 • modelar

  PAP40C-KR

  0 trên 5

  Model: PAP40C-KR

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Phạm vi nhiệt độ:  18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 45- 60%

  Công suất lạnh: 8 Kw

  Công suất sưởi: 3 Kw

  Lưu lượng khí: 20 – 23 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 16.5 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 555 x 1100 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 260 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1160 x 420 x 810 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  80 Kg

  Kích thước máy tạo độ ẩm: 960 x 520 x 300 mm

  Trọng lượng máy tạo độ ẩm: 35Kg

 • modelpap-d

  PAP40C-R

  0 trên 5

  Model: PAP40C-R

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 12 Kw

  Công suất sưởi: 5 Kw

  Lưu lượng khí: 40 -45 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 10.5 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 555 x 1100 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 260 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1160 x 420 x 810 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  80 Kg

 • modelar

  PAP80B-KR

  0 trên 5

  Model: PAP80B-KR

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Phạm vi nhiệt độ:  18 – 30 độ C

  Phạm vi độ ẩm: 45- 60%

  Công suất lạnh: 25 Kw

  Công suất sưởi: 13 Kw

  Lưu lượng khí: 75 – 80 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 32 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 600 x 1500 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 400 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1420 x 800 x 870 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  130 Kg

  Kích thước máy tạo độ ẩm: 960 x 590 x 500 mm

  Trọng lượng máy tạo độ ẩm: 60Kg

 • modelpap-d

  PAP80B-R

  0 trên 5

  Model: PAP80B-R

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 25 Kw

  Công suất sưởi: 13 Kw

  Lưu lượng khí: 75 – 80 m3/phút

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Công suất điện: 17 Kw

  Môi chất lạnh:  R410a

  Kích thước dàn lạnh: 1800 x 600 x 1500 mm

  Trọng lượng dàn lạnh : 400 Kg

  Kích thước dàn nóng: 1420 x 800 x 870 mm

  Trọng lượng dàn nóng:  130 Kg