Máy hút ẩm Orion

 • wfdry-air-supply-device

  DPU02A

  0 trên 5

  Model: PDU02A

  Nhiệt độ điểm sương: -60 độ C

  Phạm vi nhiệt độ: 23 – 27 độ C

  Lưu lượng khí: 1 -2.5 m3/phút

  Tiêu thụ điện: 6.3 Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Kích thước: 1850 × 1390 × 1050 mm

  Trọng lượng: 500 Kg

 • adwd

  PAP03A-D

  0 trên 5

  Model: PAP03A-D

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 3 -5 m3/phút

  Công suất lạnh: 3.7 kw

  Công suất sưởi: 0.3 Kw

  Tiêu thụ điện: 0.8 -2.9 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1310 × 820 × 661 fdmm

  Trọng lượng: 210 Kg

 • adwd

  PAP03A-WD

  0 trên 5

  Model: PAP03A-WD

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 3 -5 m3/phút

  Công suất lạnh: 4.1 kw

  Công suất sưởi: 0.3 Kw

  Nước làm mát: 2 m3/h

  Tiêu thụ điện: 0.7 -2.6 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1310 × 820 × 661 mm

  Trọng lượng: 210 Kg

 • adwd

  PAP06A-D

  0 trên 5

  Model: PAP06A-D

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 6 – 8 m3/phút

  Công suất làm lạnh: 6.6 Kw

  Công suất sưởi: 0.7 Kw

  Tiêu thụ điện: 1.3 – 4.1 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1610 x 1150 x 770 fdmm

  Trọng lượng: 330 Kg

 • adwd

  PAP06A-WD

  0 trên 5

  Model: PAP06A-WD

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 6 -8 m3/phút

  Công suất lạnh: 6.8 kw

  Công suất sưởi: 0.7 Kw

  Nước làm mát: 2.7 m3/h

  Tiêu thụ điện: 1.1 -3.9 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1610 × 1150 × 660 mm

  Trọng lượng: 330 Kg

 • adwd

  PAP10A-D

  0 trên 5

  Model: PAP10A-D

  Kiểu: Giải nhiệt bằng gió

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 10 – 12 m3/phút

  Công suất làm lạnh: 10.5 Kw

  Công suất sưởi: 1.1 Kw

  Tiêu thụ điện: 1.6 – 5.3 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1860 x 1200 x 990 fdmm

  Trọng lượng: 450 Kg

 • adwd

  PAP10A-WD

  0 trên 5

  Model: PAP10A-WD

  Kiểu: Giải nhiệt bằng nước

  Nhiệt độ: 18 – 30 độ C

  Độ ẩm: 20 – 40%

  Lưu lượng khí: 10 – 12 m3/phút

  Công suất làm lạnh: 11 Kw

  Công suất sưởi: 1.1 Kw

  Nước làm mát: 3 m3/h

  Tiêu thụ điện: 1.5 – 4.7 Kw

  Môi chất lạnh: R410a

  Kích thước: 1860 x 1200 x 900 fdmm

  Trọng lượng: 450 Kg