Máy làm lạnh nước Orion

 • imagestải xuống

  RKE11000A-V

  0 trên 5

  Model: RKE11000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 37.2Kw

  Công suất tiêu thụ: 22.1Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2.2Kw

  Tank nước: 180L

  Kích thước: 1800 x 930 x 1440 mm

  Trọng lượng: 545Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuốngrke-bl

  RKE11000A-VW

  0 trên 5

  Model: RKE11000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 43Kw

  Công suất tiêu thụ: 19Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2.2Kw

  Tank nước: 160L

  Kích thước: 1590 x 930 x 1440 mm

  Trọng lượng: 510Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuống3

  RKE11000B-V

  0 trên 5

  Model: RKE11000B-V

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng gió

  Công suất lạnh: 37.2Kw

  Công suất tiêu thụ: 14.4Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2.5Kw

  Tank nước: 100L

  Kích thước: 1700 x 854 x 1380 mm

  Trọng lượng: 415Kg

  Độ ồn: 69dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE15000A-V

  0 trên 5

  Model: RKE15000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 48Kw

  Công suất tiêu thụ: 22.8Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw

  Tank nước: 160L

  Kích thước: 1800 x 960 x 1720 mm

  Trọng lượng: 580Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE15000A-VW

  0 trên 5

  Model: RKE15000A-VW

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 48Kw

  Công suất tiêu thụ: 21Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw

  Tank nước: 160L

  Kích thước: 1590 x 930 x 1440 mm

  Trọng lượng: 530Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKERKE

  RKE1500B1-V-G1

  0 trên 5

  Model: RKE1500B1-V-G1

  Kiểu : Biến tần

  Công suất lạnh: 5.3Kw

  Công suất tiêu thụ: 2.3Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.4Kw

  Tank nước: 15L

  Kích thước: 879 x 850 x 400 mm

  Trọng lượng: 96Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKEimages (1)

  RKE1500B1-VW-G1

  0 trên 5

  Model: RKE1500B1-VW-G1

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 6Kw

  Công suất tiêu thụ: 3.0Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.4Kw

  Tank nước: 15L

  Kích thước: 879 x 850 x 400 mm

  Trọng lượng: 95Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE18000A-V

  0 trên 5

  Model: RKE18000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 57Kw

  Công suất tiêu thụ: 25.5Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw

  Tank nước: 160L

  Kích thước: 1800 x 930 x 1440 mm

  Trọng lượng: 660Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKE18000A-VW

  0 trên 5

  Model: RKE15000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng nước

  Công suất lạnh: 57Kw

  Công suất tiêu thụ: 23Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 3.2Kw

  Tank nước: 160L

  Kích thước: 1580 x 960 x 1720 mm

  Trọng lượng: 610Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản