Máy làm lạnh nước Orion

 • tải xuống3

  RKE5500B-V

  0 trên 5

  Model: RKE5550B-V

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng gió

  Công suất lạnh: 20.3Kw

  Công suất tiêu thụ: 9.8Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2Kw

  Tank nước: 90L

  Kích thước: 1700 x 854 x 870 mm

  Trọng lượng: 200Kg

  Độ ồn: 60dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuống3

  RKE5500B-VW

  0 trên 5

  Model: RKE5500B-VW

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng nước

  Công suất lạnh: 23.4Kw

  Công suất tiêu thụ: 8.8Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2Kw

  Tank nước: 90L

  Kích thước: 1700 x 854 x 870 mm

  Trọng lượng: 280Kg

  Độ ồn: 59dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuống3

  RKE7500B-V

  0 trên 5

  Model: RKE7500B-V

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng gió

  Công suất lạnh: 25Kw

  Công suất tiêu thụ: 10.2Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2Kw

  Tank nước: 90L

  Kích thước: 1700 x 854 x 870 mm

  Trọng lượng: 290Kg

  Độ ồn: 63dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • tải xuốngimage014-183x300

  RKE7500B-VW

  0 trên 5

  Model: RKE7500B-VW

  Kiểu : Biến tần

  Kiểu làm mat: Làm mát bằng nước

  Công suất lạnh: 27.3Kw

  Công suất tiêu thụ: 10.1Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2Kw

  Tank nước: 90L

  Kích thước: 1700 x 854 x 870 mm

  Trọng lượng: 290Kg

  Độ ồn: 59dB

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • RKERKE

  RKE750A1-V-G1

  0 trên 5

  Model: RKE750A1-V-G1

  Kiểu : Biến tần

  Công suất lạnh: 2.7Kw

  Công suất tiêu thụ: 1.2Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.25Kw

  Tank nước: 15L

  Kích thước: 840 x 688 x 400 mm

  Trọng lượng: 68Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKED2200A-V

  0 trên 5

  Model: RKED2200A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 7.9Kw

  Công suất tiêu thụ: 3.5Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước; 0.75Kw

  Tank nước: 95L

  Kích thước: 1440 x 730 x 960 mm

  Trọng lượng: 240Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản

 • imagestải xuống

  RKED9000A-V

  0 trên 5

  Model: RKED9000A-V

  Kiểu : Biến tần giải nhiệt bằng gió

  Công suất lạnh: 29.2Kw

  Công suất tiêu thụ: 14Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Bơm nước: 2.2Kw

  Tank nước: 95L

  Kích thước: 1800 x 850 x 1200 mm

  Trọng lượng: 435Kg

  Xuất sứ: Nhật Bản