Sản phẩm

 • wfdry-air-supply-device

  DPU02A

  0 trên 5

  Model: PDU02A

  Nhiệt độ điểm sương: -60 độ C

  Phạm vi nhiệt độ: 23 – 27 độ C

  Lưu lượng khí: 1 -2.5 m3/phút

  Tiêu thụ điện: 6.3 Kw

  Điện áp: 3 pha, 200V, 50Hz

  Kích thước: 1850 × 1390 × 1050 mm

  Trọng lượng: 500 Kg

 • vb02kcpl

  KCE 310E-V-01

  0 trên 5

  Model: KCE 310E-V-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 308 m3/h

  Công suất điện: 5.5 kw

  Độ ồn: 71 dB

  Trọng lượng: 430 Kg

 • vb02kcpl

  KCE120E-V-01

  0 trên 5

  Model: KCE120E-V-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 117 m3/h

  Công suất điện: 2.2 kw

  Độ ồn: 65 dB

  Trọng lượng: 285 Kg

 • vb02kcpl

  KCE190E-V-01

  0 trên 5

  Model: KCE190E-V-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 192 m3/h

  Công suất điện: 3.7 kw

  Độ ồn: 65 dB

  Trọng lượng: 310 Kg

 • vb02kcpl

  KCE190E-VH-01

  0 trên 5

  Model: KCE190E-VH-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 192 m3/h

  Công suất điện: 3.7Kw

  Độ ồn: 37 dB

  Trọng lượng: 310 Kg

 • vb02kcpl

  KCE380E-V-01

  0 trên 5

  Model: KCE380E-V-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 384 m3/h

  Công suất điện: 3.7Kw x 2

  Độ ồn: 68 dB

  Trọng lượng: 495 Kg

 • vb02kcpl

  KCE380E-VH-01

  0 trên 5

  Model: KCE380E-VH-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 384 m3/h

  Công suất điện: 3.7Kw x 2

  Độ ồn: 37 dB

  Trọng lượng: 495 Kg

 • vb02kcpl

  KCE500E-V-01

  0 trên 5

  Model: KCE500E-V-01

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 500 m3/h

  Công suất điện: 3.7Kw + 5.5kw

  Độ ồn: 72 dB

  Trọng lượng: 745 Kg

 • vb02kcpl

  KCE570E-VH-02

  0 trên 5

  Model: KCE570E-VH-02

  Độ chân không: 94kPa trở lên

  Lưu lượng khí hút: 576 m3/h

  Công suất điện: 3.7Kw x 3

  Độ ồn: 76 dB

  Trọng lượng: 830 Kg