may nen khi khong daumay nen khi khong dau
may nen khi khong daumay nen khi khong dau